Za National Gallery je doslova ukrytá aj National Portrait Gallery. Galéria bola založená v roku 1856 za účelom uchovávania a vystavovanie portrétov, sôch, karikatúr a fotografií slávnych ľudí od kráľovnej Alžbety I. až po svetoznámych športovcov a hercov. Do budovy na sever od National Gallery bola ale National Portrait Gallery premiestnená až roku 1896. Od tej doby bola stavba dvakrát rozšírená. Celkovo má viac ako 165 000 exponátov. Vyobrazenie doteraz žijúcich osôb bolo však do zbierok múzea zahrnuté až v roku 1969.

The Primary Collection, teda hlavná zbierka galérie, obsahuje viac ako 11 000 portrétov, z ktorých 4 000 sú obrazy, sochy a miniatúry. Okrem toho je vo vlastníctve galérie množstvo prác na papieri, veľmi citlivých na svetlo, ktoré sa musia pravidelne otáčať tak, aby sa minimalizovalo poškodenie a vyblednutie.

Pri návšteve National Portrait Gallery v Londýne si určite všimnite premieňajúce sa tendencie v zobrazovaní známych osôb. V počiatočných storočiach to boli najmä umelci zo všetkých odvetví a aristokrati. V prvých desaťročiach 20. storočia bojovníci a imperialisti, v 30. a 40. rokoch významní spisovatelia a básnici a v súčasnosti sú tu prevažne vystavené portréty a fotografie futbalistov, filmových a hudobných hviezd. Najlepšie je prechádzať galériou chronologicky, od zbierok najskoršieho obdobia z doby vlády Tudorovcov až po súčasnosť. Veľmi krásne je oddelenie 20. storočia s obrazmi a fotografiami kráľovskej rodiny, politikov, hviezd, dizajnérov, umelcov a spisovateľov.

Podobne ako v National Gallery, tak aj tu je Sound Guide, teda zvukový sprievodca galérií zadarmo, ale opäť budete požiadaní o „dobrovoľný“ príspevok troch libier. National Portrait Gallery je otvorená denne 10:00 – 17:00, vo štvrtok a v piatok do 21:00. Vstupné je zadarmo. Najlepší spôsob dopravy je metrom – zastávka Leicester Square alebo Charing Cross.